روش ورود به وب تاریک و دسترسی به سایت های آن در اینترنت آزاد

وارد شدن و دسترسی به دارک وب چگونه است؟

برای ورود به دارک وب لازم است از طریق موارد مختلفی اقدام کرد مثلا می توان به کمک امکاناتی مثل

  • موبایل
  • مرورگر
  • کامپیوتر

به راحتی از دارک وب استفاده کرد.

به منظور وارد شدن به دارک وب از طریق این ابزارها لازم است که دسترسی های خاص به اپلیکیشن ها و مرورگرهای خاصی داشت.

روش پیدا کردن سایت های دارک وب در اینترنت آزاد

برای اینکه بتوان به لیست سایت های پنهان از دید عموم دسترسی داشت، می توان با جستجو در وب کنونی نیز به این آدرس ها دسترسی داشت.

معمولا برخی از وب سایت ها، با ارسال مقالات معرفی خود در برخی وب سایت هایی که رابطه ای نزدیک از نظر کاربردی با هم دارند، سعی دارند به مخاطبین اطلاع دهند که به وب تاریک وارد شوند و از خدمات آن ها استفاده کنند.

دارک وب

علیه دارک وب چه فعالیت هایی تا کنون صورت گرفته است؟

از آن جا که عاملین دارک وب، در حقیقت تبه کارانی حرفه ای هستند هر گروه و هر فردی جرات مقابله با آن ها را ندارد. مخصوصا اینکه این افراد با هویت پنهان خود، به خوبی در حال مانیتور کردن اطراف خود هستند و توجه دارند که چه کارهایی ممکن است علیه آن ها صورت بگیرد.

از طرفی گفته می شود که در ردیت، آموزش های کامل پیرامون استفاده از این بخش از وب به صورت کامل ارائه می شود و این افراد را در حوزه وب امن، نگران تر کرده است.

به نظر می رسد که اگر نسبت به فعالیت های دارک وب تصمیمات جدی اتخاذ نشود، ممکن است تشعشات این وب به وب کنونی نیز وارد شود و محیط آن را نا امن تر از حال کند. هر چند در سال اخیر میزان جرایم اینترنتی بسیار بیش از دو سه سال اخیر بوده است.

در عین حال، گروه های مختلفی بوده اند که کار خود را در حیطه های مختلفی مثل انهدام سایت های خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب، و البته انهدام سایت های مبلغ پورنو گرافیه کودکان به عمل رسانده اند.

فروش اسحله دارک وب

در عین حال به نظر می رسد که با آگاهی بیشتر مردم، و درمان افرادی که به طور روانی از خدمات ۲۰ گانه این شبکه استفاده می کنند، می توان جلوی جرایم را گرفت و وقوع آن ها را کاهش داد.

به جرات می توانم بگویم که در میان ۱۰ هزار مقاله ای که در طول سال های اخیر نوشته ام این مقاله بدترین و رعب انگیز ترین چیزی بود که نوشته ام و به دلیل بد آموزی هایی که پیرامون معرفی بیشتر ابزارهای کاربردی ان وجود دارد، به بیان و تشریح بیشتر این شبکه نخواهیم پرداخت و همینجا موضوع را ختم می کنیم.

منبع: gooyait.com

/ 0 نظر / 24 بازدید